The Justme Website | Videos | Events | Spots | Tricks | Skaters |
FISE World Series Articles | Videos | Photos | Calendar

FISE World Series is a contest series by FISE.

Also known as:


FISE WS 2019 Hiroshima Results and Footage
Here are results and footage from the FISE World Series skateboard contests.

Results

Junior:

1 Haruna KAIRI
2 Maeda YAMATO
3 Kurisu YUU
4 Taito TAKASHIMA

Amateur:

1 Nanba KAIKI
2 Matsumoto KAIRI
3 Sakurai ISSEI
4 Kosuzu SHOUDAI
5 Takumi KOTANAGI
6 Jiei TAKEDA
7 Taiyo MIZOTE
8 Hirofuji RIKU
9 Matsushita TAKAN
10 Hiroto YAMAMOTO
11 Doki KEITA
12 Fukuda RINNOSUKE

Women:

1 Nishiya MOMIJI
2 Fuuna NAKAYAMA
3 Horiguchi RIKA
4 Kanemoto SUZUNA
5 Maeda HINA
6 Nanami SHOJI

Pro:

1 Ryo SAGAWA
2 Ike KEYAKI
3 Aoki YUKITO
4 Ikeda DAISUKE
5 Ke Chaud JOHNSON
6 Kaede YOSHIKAWA
7 Kairi NETSUKE
8 Sora SHIRAI
9 Richard TURY
10 Ryo SEJIRI
11 Negishi SORA
12 Zander GABRIEL


Related Articles

FWS 2019 Hiroshima Ryo Sagawa Footage
FWS 2019 Hiroshima Ike Keyaki Footage
FWS 2019 Hiroshima Aoki Yukito Footage
FISE World Series 2019 Hiroshima Results + Footage


Related Groups

Read more about FISE World Series.


Related Stuff
Articles:

Below are the latest related articles. See the full list of articles for more related news and updates.

FISE Montpellier 2019 Promo Video [3/5/2019]
Rives de Lez, Montpellier, France, 29 May - 2 June 2019.

FISE World Series 2019 Hiroshima Top 5 Footage [26/4/2019]
Top 5 Tricks from the Skateboard Street contest at FISE Hiroshima 2019.

FWS 2019 Hiroshima Ryo Sagawa Footage [25/4/2019]
Ryo Sagawa leads the Japanese boys to a podium sweep in the Skateboard Street Final at #FISEHiroshima.


Videos:

Watch the latest related videos below, or go to the full collection of videos.


Pictures:

Below are the latest related images. See the full image collection for more photos.


Go Fish:

No articles found

No pictures found